Gastro, u siz orqali o'tdi?

Gastro, u siz orqali o'tdi?

Oshqozon kasalligi yo'lda ... u uyga ketdimi? Bizning so'rovimiz.

Gastro, u siz orqali o'tdi?

YesNo

ovoz berish

<Natija>