Doudu Sandykilos, Punch va Judy-da Deglingos

Doudu Sandykilos, Punch va Judy-da Deglingos

Uning +: Deglingosning do'stona oilasining barcha a'zolari kabi, bu bizni tabassum qiladi. Bu, ayniqsa rangi, tugun tanasi va yumshoq ko'zlari uchun. Velvet va paxta matosida uning balandligi: 20 sm. Uning narxi: 22 €. Bu yerda savdo nuqtalari.

Uning +: Deglingos oilasining barcha a'zolari singari u ham bizni tabassum qiladi. Bu, ayniqsa rangi, tugun tanasi va yumshoq ko'zlari uchun.
Velvet va paxta matosida uning balandligi: 20 sm.
Uning narxi: 22 €.

Bu yerda savdo nuqtalari.